Event schedule

Maig 6

Day 1
Check-in
Presentació / Keynote
Formació equips
Treball
Tancament

Maig 7

Day 2
Check-in
Treball
Presentacions Ponents
ES
  • Daniel Villanueva Escola de Cinema de Reus

  • Raul Herrero Digital Legends Entertainment

Coffee Break
Presentacions Ponents
ES
  • Jose Antonio Muñiz Digivision

  • Albert Abelló ex-COO/Game Director Ilustrum Multimedia S.L.

Treball
Lunch Break
Treball
Tancament

Maig 8

Day 3
Check-in
Treball
Coffee Break
Treball
Lunch Break
Treball
Entrega treballs
Presentacions Treballs i Entrega de Premis
Tancament